IMG_0144.JPG

TERMENI + CONDIȚII

Termeni de yoga + condiții
(...)
Site-ul web Ihana.space („Site-ul web”) este o platformă online care oferă cursuri de yoga, incluzând, dar fără a se limita la: yoga, hatha, vinyasa, yin, sculpt (cu greutăți sau greutate corporală) și yoga pentru scaune.
Site-ul și conținutul său sunt deținute de Ihana.space LLC (denumită în continuare „Ihana.space”).
Termenii și condițiile de utilizare (prezentul „Acord”) stabilește termeni obligatorii din punct de vedere juridic pentru utilizarea dvs. de către site a site-ului web și a conținutului acestuia (colectiv, „Serviciul”). Prin înregistrare, sunteți de acord cu termenii prezentului acord și sunteți obligați de condițiile din prezentul contract. Dacă nu acceptați termenii acestui acord, vă rugăm să întrerupeți procesul de înregistrare.
1. Înscrierea în serviciu
Dacă doriți să utilizați Serviciul, trebuie să citiți acest Acord și să indicați acceptul dvs. în timpul procesului de înregistrare. Pentru a utiliza Serviciul, sunteți responsabil pentru obținerea accesului pentru a obține acces la internet, inclusiv taxele de servicii și echipamentele necesare pentru a face o astfel de conexiune la internet. Pentru a vă înscrie trebuie să aveți cel puțin 18 ani.
(...)
2. Acceptarea termenilor
Prezentul acord stabilește condiții obligatorii din punct de vedere juridic pentru utilizarea dvs. de către Serviciu. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord, indiferent dacă sunteți „Vizitator” (ceea ce înseamnă că pur și simplu navigați în Serviciu) sau sunteți „Membru” (ceea ce înseamnă că v-ați înregistrat pe site ca utilizator). Dacă nu acceptați termenii prezentului acord, ar trebui să părăsiți site-ul web și să întrerupeți utilizarea serviciului imediat. În cazul unor modificări semnificative ale prezentului acord, o notificare va fi postată pe site-ul web. Astfel de modificări, fie sub formă de modificări, adăugiri sau ștergeri, vor fi eficiente atunci când se specifică în notificarea relevantă sau, dacă modificarea este lipsită de importanță, imediat după apariția în Serviciu. Ihana.space își rezervă dreptul de a modifica Acordul în orice moment, iar utilizarea în continuare a site-ului constituie acceptarea obligatorie a modificărilor.
3. Obligațiile dvs. de înregistrare
Sunteți de acord să furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete, conform solicitării procesului de înregistrare (aceste informații fiind „Datele de înregistrare”). Pentru a accesa Serviciul, vi se va solicita să creați un cont cu un nume de utilizator și o parolă unice. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru monitorizarea tuturor activităților care au loc în contul dvs. Dacă apare utilizarea neautorizată a contului dvs. sau o încălcare a securității, trebuie să anunțați Ihana.space. Confirmați că confidențialitatea completă a datelor și mesajelor dvs. transmise în timpul utilizării Serviciului nu poate fi garantată.
(...)
4. Disclaimer de sănătate
Exercițiul fizic, cu sau fără utilizarea de echipamente precum blocuri, curele sau orice alt echipament care poate fi sugerat de Ihana.space, este o activitate fizică intensă. Sunteți încurajat și să solicitați sfatul unui medic înainte de a începe orice regim de exerciții, rutină, program sau utilizarea oricărui echipament sugerat. Ihana.space nu este o organizație medicală și nu vă poate oferi sfaturi medicale. Toate sugestiile și comentariile referitoare la mișcarea fizică, cu sau fără utilizarea echipamentului, nu trebuie să fie efectuate de dvs. și să fie efectuate la alegerea dvs. Prin utilizarea Serviciului, declarați că înțelegeți că exercițiul fizic implică o mișcare fizică intensă și că o astfel de activitate prezintă riscul de rănire. Renunțați în mod expres și eliberați orice pretenție pe care o puteți avea în orice moment pentru vătămarea de orice fel împotriva Ihana.space.
(...)
5. Politica de confidențialitate
Ihana.space vă respectă confidențialitatea și vă permite să controlați anumite aspecte ale tratamentului informațiilor dvs. personale așa cum este stabilit în Politica de confidențialitate a Ihana.space. Mai exact, nu vă vom elibera informațiile personale decât dacă este impus de lege. O declarație completă a politicii actuale de confidențialitate poate fi găsită aici. Politica de confidențialitate este încorporată în mod expres în acest acord prin această referință.
(...)
6. Limitarea tehnologică și de utilizare
I. Ihana.space va face eforturi rezonabile pentru a menține Serviciul operațional. Cu toate acestea, dificultăți tehnice neprevăzute, întreținerea de rutină a șantierului sau actualizări pot duce la întreruperi temporare ale serviciului. Ihana.space își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) funcțiile Serviciului cu sau fără notificare și nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți pentru consecințele directe sau indirecte ale suspendării, întreruperii sau întreruperii.
II. Reproducerea și redistribuirea conținutului site-ului este strict interzisă. Ihana.space își rezervă dreptul de a înceta imediat și permanent accesul dvs. la Serviciu și de a continua acțiunile legale corespunzătoare dacă încălcați o astfel de limitare.
7. Termen, taxe și plăți
I. Prin înregistrarea la Serviciu, sunteți de acord să plătiți tariful aplicabil atunci când este perceput.
II. Taxa de utilizare a Serviciului va fi percepută pe cardul de credit sau tipul de plată desemnat în timpul procesului de înregistrare a serviciului. Sunteți de acord să plătiți toate taxele și taxele suportate în legătură cu ID-ul și parola dvs. unice pentru Serviciu (inclusiv orice taxe aplicabile) la tarifele în vigoare la momentul în care au fost suportate taxele. Toate taxele și taxele sunt nerambursabile.
III. Sunteți de acord să plătiți Delaney Hunt toate onorariile rezonabile ale avocaților și costurile suportate de Delaney Hunt pentru colectarea oricăror sume scadente. Contul dvs. poate fi dezactivat fără o notificare prealabilă dacă plata este scadentă, indiferent de suma în dolari. Sunteți de acord să plătiți integral orice sold restant în termen de treizeci (30) de zile de la anularea sau rezilierea contului dvs. de serviciu.
IV. Sunteți responsabil pentru plata oricăror impozite guvernamentale impuse utilizării serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzări, utilizare sau taxe pe valoarea adăugată. Sunteți singurul responsabil pentru aranjarea plății pentru toate taxele suplimentare sau premium pentru utilizarea de către dvs. a oricăror servicii terțe.
V. Ihana.space își rezervă dreptul de a modifica taxele de serviciu și metodele de facturare. Notificarea modificărilor de facturare poate fi furnizată prin e-mail sau prin postarea pe site. Dacă o modificare este inacceptabilă pentru dvs., vă puteți încheia programul, așa cum este prevăzut în secțiunea 7. Utilizarea în continuare a Serviciului după data efectivă a unei modificări a acestor taxe și metode de facturare va constitui acceptarea dvs. de o astfel de modificare.
(...)
8. Încetarea sau suspendarea contului
Dacă Ihana.space stabilește, la propria sa discreție, că încălcați oricare dintre condițiile prezentului Acord, Ihana.space poate: (1) să vă anunțe și (2) să utilizeze măsuri tehnice pentru a vă bloca sau restricționa accesul sau utilizarea Serviciului . În ambele cazuri, sunteți de acord să opriți imediat accesarea sau utilizarea în orice mod (sau încercarea de a accesa sau de a utiliza) Serviciul și sunteți de acord să nu ocoliți, să evitați sau să ocoliți aceste restricții sau să restabiliți sau să încercați să restaurați un astfel de acces sau utilizare. Dacă Ihana.space îți închide contul sau suspendă sau întrerupe accesul la Serviciu din cauza încălcărilor acestui Acord, atunci nu vei fi eligibil pentru niciun credit, rambursare sau reducere sau alte contraprestații. Ihana.space poate, de asemenea, la discreția exclusivă și în orice moment să întrerupă furnizarea Serviciului sau a oricărei părți a acestuia, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că orice reziliere a accesului dvs. la Serviciu în temeiul oricărei prevederi a prezentului Acord poate fi efectuată fără o notificare prealabilă și recunoașteți și sunteți de acord că Ihana.space vă poate dezactiva sau șterge imediat contul și / sau poate interzice orice acces suplimentar la serviciu. În plus, sunteți de acord că Ihana.space nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice încetare a accesului dvs. la Serviciu.
(...)
9. Drepturi de proprietate intelectuală
I. Doar dvs. puteți accesa Serviciul utilizând ID-ul și parola dvs., cu excepția cazului în care este convenit altfel în scris de Ihana.space. Conținutul disponibil prin intermediul Serviciului este proprietatea Ihana.space și este protejat de drepturile de autor și alte legi de proprietate intelectuală. Conținutul primit prin intermediul Serviciului este destinat exclusiv membrilor plătitori. Sunteți de acord să nu reproduceți, să retransmiteți, să distribuiți, să diseminați, să vindeți, să puneți la dispoziția unor terți, să distribuiți conținutului primit prin intermediul Serviciului către oricine sau să exploatați orice astfel de conținut în scopuri comerciale sau necomerciale care nu au fost intenționate de prezentul Acord fără acordul expres prealabil scris. de Ihana.spatiul. Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți inofensiv Ihana.space pentru nerespectarea acestei secțiuni 9.1.
(...)
II. Recunoașteți că Ihana.space păstrează proprietatea exclusivă a Serviciului și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate acestuia. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres aici, nu vi se acordă niciun drept sau licență pentru brevete, drepturi de autor, secrete comerciale sau mărci comerciale cu privire la serviciu sau conținutul acestuia, iar Ihana.space își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în conformitate cu prezentul document. Veți notifica cu promptitudine Ihana.space în scris, după ce ați descoperit orice utilizare neautorizată sau încălcarea Serviciului (sau a conținutului acestuia) sau a brevetului, dreptului de autor, secretului comercial, mărcilor comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectuală. Serviciul conține informații proprietare și confidențiale protejate de legile drepturilor de autor și de dispozițiile tratatelor internaționale.
(...)
10. Drepturi de proprietate
Toate materialele de pe site, inclusiv, fără limitare, nume, sigle, mărci comerciale, imagini, text, coloane, grafică, videoclipuri, fotografii, ilustrații, lucrări de artă, software și alte elemente (colectiv, „Material”) sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și / sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute și controlate de Ihana.space sau de terțe părți care au licențiat sau furnizat în alt mod materialul său către Ihana.space. Recunoașteți și sunteți de acord că toate materialele de pe site sunt puse la dispoziție numai pentru uz personal limitat, necomercial. Cu excepția cazului în care se prevede în mod specific aici sau în altă parte pe acest site web, niciun material nu poate fi copiat, reprodus, republicat, vândut, descărcat, postat, transmis sau distribuit în niciun fel sau utilizat în orice alt mod, de către orice persoană sau entitate, fără Ihana permisiunea scrisă prealabilă .space. Nu puteți adăuga, șterge, denatura sau modifica altfel Materialul. Este interzisă orice încercare neautorizată de modificare a oricărui material, de înfrângere sau eludare a oricăror caracteristici de securitate sau de utilizare a site-ului web sau a oricărei părți a materialului în alte scopuri decât cele prevăzute de acesta.
(...)
11. Utilizare necomercială
Serviciul nu poate fi utilizat în legătură cu niciun scop comercial, cu excepția cazului în care este aprobat în mod specific de Ihana.space.
12. Declinarea garanțiilor
Sunteți de acord în mod expres că utilizarea Serviciului este pe riscul dvs. exclusiv. Serviciul este furnizat „CA ATARE” și „CÂT DISPONIBIL”. Ihana.space nu face și, prin prezenta, renunță la orice declarații sau garanții cu privire la Serviciu, site-ul web www.ihana.space și produsele și serviciile oferite prin serviciile sau produsele Ihana.space sau orice parte a acestora, expresă, implicită sau legală, inclusiv (fără limitare) garanții implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop, nerespectarea drepturilor terților și adecvarea, disponibilitatea, actualitatea, lipsa virușilor sau a altor componente dăunătoare și acuratețea informațiilor, produselor și graficelor conexe conținute în Ihana site-ul, serviciile sau produsele .space.
13. Limitarea răspunderii
Prin prezenta, sunteți de acord că Ihana.space LLC nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, speciale sau consecutive (inclusiv vătămări corporale) sau orice pierdere de venituri, profituri sau date apărute în legătură cu acest Acord sau Serviciu, chiar dacă este informat despre posibilitatea unor astfel de daune. În plus, răspunderea noastră globală care decurge în legătură cu prezentul acord și cu serviciul nu va depăși taxele totale plătite de dvs. în temeiul prezentului acord.
 

Termeni și condiții de consultanță pentru site-uri web

(...)

PREZENTARE GENERALĂ

Termenii „noi”, „noi”, „al nostru” și „Ihana.space” se referă la Ihana.space LLC. Termenul „Site” se referă la ihana.space. Termenul „utilizator”, „dvs.” și „dvs.” se referă la vizitatorii site-ului, clienții și orice alți utilizatori ai site-ului.

Ihana.space oferă un site unde utilizatorii pot beneficia de asistență pentru yoga sau servicii web, cum ar fi consultanță web, SEO, migrarea datelor etc.

Utilizarea ihana.space, inclusiv a tuturor materialelor prezentate aici și a tuturor serviciilor online furnizate de Ihana.space LLC, este supusă următorilor Termeni și condiții. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor vizitatorilor site-ului, clienților și tuturor celorlalți utilizatori ai site-ului. Utilizând site-ul sau serviciul și / sau comandând un produs de pe site, sunteți de acord cu acești termeni și condiții, fără modificări, și confirmați că le-ați citit.

UTILIZAREA SITE-ULUI + SERVICIU

Pentru a accesa sau utiliza Site-ul, trebuie să aveți 18 ani sau mai mult și să aveți puterea și autoritatea necesare pentru a introduce acești Termeni și condiții. Copiilor cu vârsta sub 18 ani li se interzice utilizarea Site-ului.

Informațiile furnizate pe site și în Serviciu legate de marketing, managementul întreprinderilor mici și alte informații pot fi modificate. Ihana.space LLC nu oferă nicio declarație sau garanție că informațiile furnizate, indiferent de sursa sa („Conținutul”), sunt corecte, complete, fiabile, actuale sau fără erori. Ihana.space refuză orice răspundere pentru orice inexactitate, eroare sau incompletitudine a conținutului.

1. CREAREA CONTULUI

Pentru a utiliza Serviciul, vi se cere să furnizați informații despre dvs., inclusiv numele dvs., adresa de e-mail, numele de utilizator și parola și alte informații personale. Sunteți de acord că orice informație de înregistrare pe care o oferiți Ihana.space va fi întotdeauna exactă, corectă și actualizată. Nu trebuie să identificați pe altcineva sau să furnizați informații despre cont sau o altă adresă de e-mail decât a dvs. Contul dvs. nu trebuie utilizat în niciun scop ilegal sau neautorizat. În utilizarea serviciului, nu trebuie să încălcați nici o lege din jurisdicția dvs.

2. SCOPURI LEGALE

Puteți utiliza Site-ul și Serviciul numai în scopuri legale. Sunteți de acord să fiți responsabil financiar pentru toate achizițiile făcute de dvs. sau de cineva care acționează în numele dvs. prin intermediul Site-ului. Sunteți de acord să utilizați site-ul și să cumpărați servicii sau produse prin intermediul site-ului numai în scopuri legitime, necomerciale. Nu trebuie să postați sau să transmiteți prin intermediul Site-ului orice material care încalcă sau încalcă drepturile altora sau care este amenințător, abuziv, defăimător, calomniant, invadator de drepturi de confidențialitate sau publicitate, vulgar, obscen, profan sau altfel inacceptabil, conține formule dăunătoare , rețete sau instrucțiuni, care încurajează conduita care ar constitui o infracțiune, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în orice alt mod orice lege.

3. REFUZUL SERVICIULUI

Serviciile sunt oferite sub rezerva acceptării noastre de către comanda dvs. Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea oricărei comenzi, persoane sau entități, fără obligația de a atribui motivul pentru care se face acest lucru. Nici o comandă nu este considerată acceptată de noi până când plata nu a fost procesată. Putem oricând să modificăm sau să întrerupem orice aspect sau caracteristică a Site-ului sau Serviciului, sub rezerva îndeplinirii responsabilităților noastre anterioare față de dvs. pe baza acceptării plății dvs.

4. CONFIRMAREA COMENZII

Vă vom trimite prin e-mail pentru a confirma plasarea comenzii dvs. și cu detalii privind livrarea produsului. În cazul în care există o eroare în această confirmare prin e-mail, este responsabilitatea dvs. să ne informați cât mai curând posibil.

5. ANULĂRI, Rambursări și returnări

Toate vânzările de produse digitale descărcabile după confirmarea achiziției sunt finale. Toate atelierele online, cursurile și instruirile online care se organizează într-o anumită perioadă de timp sunt eligibile pentru rambursări de până la 7 zile din prima zi de curs. După ce perioada respectivă a trecut, nu se vor mai acorda rambursări. Ihana.space nu acceptă anulări după plasarea comenzii.

6. DESCRIEREA PRODUSULUI

Ne străduim să descriem și să afișăm Serviciul cât mai exact posibil. În timp ce încercăm să fim cât mai clari posibil în explicarea Serviciului, vă rugăm să nu acceptați că Site-ul este complet corect, actual sau fără erori. Din când în când este posibil să corectăm erorile de preț și descrieri. Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula orice comandă cu o listă de preț incorectă.

7. Materialul pe care îl trimiteți pe site

Nu trebuie să încărcați, să postați sau să puneți la dispoziție în alt mod pe site nicio lucrare de artă, fotografii sau alte materiale (colectiv „Materiale”) protejate de drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate fără permisiunea expresă scrisă a proprietarului drepturilor de autor, mărcii comerciale sau alte dreptul de proprietate și sarcina de a stabili că orice materiale nu sunt atât de protejate revine în întregime dvs. Veți fi răspunzător pentru orice daune rezultate din orice încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate sau a oricărui alt prejudiciu rezultat în urma unei astfel de trimiteri. Pentru toate materialele trimise de dvs. pe site, declarați sau garantați în mod automat că aveți autoritatea de a utiliza și distribui materialele și că utilizarea sau afișarea materialelor nu va încălca legile, regulile, reglementările sau drepturile terților .

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ LA MATERIALELE DUMNEAVOASTRĂ

Nu pretindem drepturi de proprietate intelectuală asupra materialului pe care îl furnizați către Ihana.space. Păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le puteți deține pe drepturi asupra oricărui conținut pe care îl trimiteți prin intermediul Serviciului. Conținutul pe care îl trimiteți către Ihana.space rămâne al dvs. în măsura în care aveți vreo reclamație legală în cadrul acestuia. Prin trimiterea unei comenzi, sunteți de acord să mențineți Ihana.space inofensiv pentru și împotriva tuturor revendicărilor, răspunderilor și cheltuielilor care decurg din orice potențială sau reală însușire sau încălcare a drepturilor de autor sau a mărcii comerciale pretinse împotriva dvs.

9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ IHANA.SPACE

Site-ul și Serviciul conțin proprietate intelectuală deținută de Ihana.space, inclusiv mărci comerciale, îmbrăcăminte comercială, drepturi de autor, informații de proprietate și alte proprietăți intelectuale. Nu aveți dreptul să modificați, să publicați, să transmiteți, să participați la transferul sau vânzarea, să creați opere derivate din, să distribuiți, să afișați, să reproduceți sau să efectuați, sau să exploatați în orice mod, în orice format, orice conținut al site-ului sau al serviciului, în întregime sau parțial fără acordul nostru scris prealabil. Ne rezervăm dreptul de a vă elimina imediat din Serviciu, fără rambursare, dacă sunteți surprins că încalcă această politică de proprietate intelectuală.

10. TERMENI SCHIMBATI

Putem modifica în orice moment acești Termeni și condiții. Astfel de modificări intră în vigoare imediat după notificarea dvs. de către noi, postând noii Termeni și condiții pe acest site. Orice utilizare a Site-ului sau Serviciului de către dvs. după ce ați fost notificat înseamnă că acceptați aceste modificări. Ne rezervăm dreptul de a actualiza în orice moment orice porțiune a site-ului și serviciului nostru, inclusiv acești termeni și condiții. Vom posta cele mai recente versiuni pe site și vom enumera datele efective pe paginile Termenilor și condițiilor noastre.

11. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Sunteți de acord că în niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, accidentale, consecințe, speciale, punitive, exemplare sau orice alte daune care rezultă din utilizarea site-ului sau a Serviciului. În plus, Ihana.space nu este responsabilă pentru daune legate de (i) orice eșec de performanță, eroare, omisiune, refuz de serviciu, atac, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmisie, viruș computer sau linie sau eșec al sistemului ; (ii) pierderi de venituri, profituri anticipate, afaceri, economii, fond comercial sau date; și (iii) furtul de către terți, distrugerea, accesul neautorizat la, modificarea sau utilizarea informațiilor sau proprietăților dvs., indiferent de neglijența noastră, neglijență gravă, eșecul unui scop esențial și dacă o astfel de răspundere apare în neglijență, contract, sau orice altă teorie a răspunderii juridice. Cele de mai sus se aplică chiar dacă Ihana.space a fost informat despre posibilitatea sau ar fi putut prevedea daunele. În acele state care nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune, răspunderea noastră este limitată în cea mai mare măsură posibilă permisă de lege. În niciun caz, răspunderea cumulativă a Ihana.space față de dvs. nu va depăși prețul total de achiziție al Serviciului pe care l-ați achiziționat de la Ihana.space și, dacă nu a fost efectuată nicio achiziție, răspunderea cumulativă a Ihana.space față de dvs. nu trebuie să depășească 100 USD.

12. RESURSE PENTRU TERȚI

Site-ul și Serviciul conțin linkuri către site-uri web și resurse terțe. Recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători pentru disponibilitatea, acuratețea, conținutul sau politicile site-urilor sau resurselor terților. Link-urile către astfel de site-uri web sau resurse nu implică nicio aprobare sau afiliere cu Ihana.space. Recunoașteți responsabilitatea exclusivă și vă asumați toate riscurile care decurg din utilizarea de către dvs. a acestor site-uri web sau resurse.

13. INDEMNIFICARE

Ne veți despăgubi și ne veți menține inofensivi pentru și împotriva oricăror pierderi, daune, decontări, datorii, costuri, taxe, evaluări și cheltuieli, precum și creanțele terților și cauzele acțiunii, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților, care apar din orice încălcare de către dvs. a oricăruia dintre acești Termeni și condiții sau orice utilizare de către dvs. a Site-ului sau a Serviciului. Ne veți oferi o astfel de asistență, fără plată, pe care o putem solicita în legătură cu o astfel de apărare, inclusiv, fără limitare, oferindu-ne astfel de informații, documente, înregistrări și acces rezonabil la dvs., după cum considerăm necesar. Nu veți soluționa nicio cerere terță parte sau renunța la orice apărare fără consimțământul nostru prealabil scris.

14. Efectul pozițiilor

Subiectele paragrafelor și paragrafelor prezentului acord sunt incluse numai din motive de comoditate și nu afectează construcția sau interpretarea vreunei dispoziții ale acestuia.

15. ACORD DE DOMENIU; RENUNȚARE

Acest Acord constituie întregul acord între dvs. și Ihana.space referitor la Site și Serviciu și înlocuiește toate acordurile, reprezentările și înțelegerile anterioare și contemporane dintre noi. Nicio renunțare la oricare dintre dispozițiile prezentului acord de către Ihana.space nu va fi considerată sau va constitui o renunțare la orice altă dispoziție, similară sau nu, și nici o renunțare nu va constitui o renunțare continuă. Nicio derogare nu este obligatorie decât dacă este executată în scris de Ihana.space.

16. NOTIFICĂRI

Toate notificările, cererile, cererile și alte comunicări în temeiul prezentului acord vor fi scrise și adresate corespunzător după cum urmează:

ihana.space LLC

4470 W Sunset Blvd

Ste 107, # 99609

Los Angeles, CA 90027

17. LEGE APLICABILĂ; SEDIU; MEDIERE

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu și reglementat de legile statului California, aplicate contractelor care sunt executate și executate în întregime în California. Locul exclusiv pentru orice arbitraj sau procedură judiciară bazată pe sau care decurge din prezentul acord va fi Palm Desert, California. Părțile convin să încerce să soluționeze orice litigiu, reclamație sau controversă care rezultă din sau se referă la prezentul acord prin mediere, care va fi condusă în conformitate cu procedurile de mediere actuale de atunci ale Institutului CPR pentru prevenirea și soluționarea conflictelor sau orice altă procedură în baza căreia părțile pot fi de acord. Părțile sunt de asemenea de acord că participarea lor de bună-credință la mediere este o condiție precedentă urmăririi oricărui alt remediu legal sau echitabil disponibil, inclusiv litigii, arbitraj sau alte proceduri de soluționare a litigiilor.

18. RECUPERAREA CHELTUIELILOR DE LITIGIE

În cazul în care este intentată o acțiune în justiție sau orice arbitraj sau altă procedură pentru punerea în aplicare a prezentului acord sau din cauza unui presupus litigiu, încălcare, neîndeplinire a obligațiilor sau denaturare în legătură cu oricare dintre dispozițiile prezentului acord, partea sau părțile care au câștigat sau prevalează va fi îndreptățit să recupereze onorariile avocaților rezonabile și alte costuri suportate în acțiunea sau procedura respectivă, în plus față de orice altă scutire la care aceasta sau aceștia ar putea avea dreptul.

19. SEVERABILITATE

În cazul în care un arbitru sau o instanță de jurisdicție competentă consideră că orice termen, dispoziție, pact sau condiție din prezentul acord este invalid, nul sau inexecutabil, restul acordului va rămâne în vigoare și nu va fi în niciun caz afectat, afectat sau invalidat.

20. ALOCARE

Acești Termeni și condiții se leagă și se aplică în beneficiul succesorilor și al cesionarilor părților. Acești Termeni și condiții nu pot fi alocați, delegabili, sublicențiați sau transferabili în alt mod de către dvs. Orice transfer, cesiune, delegare sau sublicență de către dvs. este invalid.

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACORDULUI DE UTILIZARE

(...)

Vizitând www.ihana.space, sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre.

Modificat: 28 decembrie 2020

(...)

Cuprins

  1. Termeni de yoga + condiții

  2. Termeni și condiții de consultanță pentru site-uri web